HAKKIMIZDA


Biz Kimiz


Sağlık alanında değer yaratmak için çalışan bir şirket olarak halkımıza, hekimlerimize, eczacılarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve çalışanlarımıza karşı görev ve sorumluluklarımızı her koşulda en iyi şekilde yerine getirme bilincindeyiz.  Hızlı değişim gösteren sağlık sektörünün en güncel gelişmelerini takip eden, yeniliklere adapte olabilen ve bu değişim sürecini güçlenme ve büyüme enerjisine dönüştüren bir şirket olma gayesindeyiz.

Şirket politikamız kapsamında geçmişteki tecrübeleri ve birikimleri bugüne en uygun şekilde adapte ederek gelişimimizi sürdürülebilir kılarken Intraline İlaç, ruhsatına sahip olduğu ve ithal ettiği ilaçlarla ve medikal müstahzarlar ile Türkiye’nin ilaç endüstrisinde yer almaktadır. Türkiye’nin büyük ecza depoları ile Türkiye çapında ilaçlarının dağıtımını yapmaktadır.

İntraline İlaç, pazarlamasını yaptığı, ruhsatlandırma çalışmaları devam eden ürünlerine ek olarak ürün portföyünü genişletmek için dünya çapında araştırmalarına ve lisansörlerle yaptığı yeni ürün anlaşmalarına ve arayışına devam etmektedir. İntraline İlaç, dinamik, yaratıcı, takım ruhuna inanan, bireysel motivasyonu yüksek, yeniliğe ve gelişime açık, donanımlı çalışan ları ile emin adımlarla ilerlemektedir.

İntraline ilaç , her geçen gün büyüyen deneyimli saha kadrosuyla hedef Doktor kitlemizde bulunan Ortopedi ve Fiziktedavi hekimlerine, Almanya- İtalya-Taiwan ve Kore'den İthal edilen ürünlerimizin satış ve pazarlamasını yaparak Türkiye'de pazar liderleri arasında yer almaktadır..


Misyonumuz


İnsan sağlığına gösterdiği öncelikten vazgeçmeyen, verimliliğini ve gelişimini sürekli güncelleştiren, hukuksal ve etik yasalara bağlı, çalışanlarının üyesi olmaktan gurur duyacağı öncü bir kuruluş olmak.

Vizyonumuz

Yerel ve uluslararası planda “bilinen, takdir edilen, kalıcı ve takip edilen” bir firma olmak ve insan sağlığına hizmet için ürünler geliştirerek, değer yaratan nitelikli insan gücü, kurumsal uygulamaları ve gelişim süreci ile sektörde örnek model olmak.

Türkiye İlaç Sanayi’nde kurumsal yapılanmasını tamamlayarak, tüm çalışanları ile top yekün mükemmelleşme felsefesine inanmış, müşteri ve sektör odaklı yaklaşımı ile insan sağlığına daha kaliteli hizmet için gerekli yatırımları gerçekleştirmek ve teknolojinin olanaklarından tam anlamıyla faydalanarak ‘insan’ın hizmetinde bir şirket olmak İntraline İlaç’ın misyonudur.


İnsan Kaynakları Politikamız


Birbirimizi tamamlarız, çalışanlarımız için başarılı ekip üyeleri değil başarılı ekip vardır. Problem çözmek için bir araya gelmek bir başlangıçtır, bir arada kalmak bir ilerlemedir, bir arada çalışmak ise başarının kendisidir. Çalışanlarımızın fikirleri ile yeni İK uygulamalarına yer verir, gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde üzerimize düşen rolleri beraber üstleniriz.

Şirketimiz en alt kademeden en üst kademeye kadar yaptığı işten heyecan duyan ve hedeflerini yakalayabileceği bir ortamda uyum içinde çalışan kişilerden oluşmaktadır. Çalışanlarımız ile tüm ilişkilerimizde iyi niyetli, adil ve anlayışlı davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına uymak temel ilkemizdir.

Yönetim anlayışımız “insana saygı”ya dayanır. Hepimizin kendimizi etkileyen her konuda söz söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduğuna inanırız. ​Performans, kariyer ve ücret değerlendirmelerinin en adil şekilde yapılmasını sağlarız.,İntraline’ın genel yapısına uygun performans ve ücretlendirme sistemlerinin kurulması ve yapılandırılmasını sağlarız.

Her çalışanın şirket içindeki rolü, yeterliliği, yetkileri, sorumlulukları, yaptıkları çalışmaların şirket ana hedeflerine katkısı konusunda açık ve net bir bilgiye sahip olmalarını üstleniriz. İnsan Kaynakları yönetimi uygulamaları esnasında çok yönlü etkileşimi ve iletişimi sağlarız. Çalışanların kurum kültürünü sahiplenme duygusunu pekiştirecek ve moral motivasyonunu artıracak sosyal ve kültürel aktiviteleri düzenleriz.


Değerlerimiz

Bilimsel değerlere sahip çıkan İnsan sağlığını önemseyen değişime ve yeniliğe açık bir yaklaşımla başarıyı hedefleyen katılımcı, şeffaflık ve adalet kavramlarını benimseyen ahlaki değerlere ve toplumsal duyarlılığa sahip emeğe ve insana saygı kalite – güvenilirlik – dürüstlük – girişimcilik – yenilikçilik müşteri ve çalışan memnuniyeti

Tumu