ENJEKSİYON TEKNİĞİ

Tüm intraartiküler uygulamalarda tedavinin başarısı açısından enjeksiyon tekniğinin önemi büyüktür. Uygulamayı yapan doktor eklem içinde olduğuna emin olmalıdır. Aksi takdirde uygulanan ilacın intraartiküler etkinliğinden bahsedilemeyeceği gibi, sinovyal membranın içine ya da periartiküler dokulara yapılacak enjeksiyonlar istenmeyen yan etkilere yol açabilir. İntraartiküler uygulamalar tecrübeli bir hekimin eşliğinde usta-çırak ilişkisi içinde öğrenilebilir. Özellikle rutin uygulamaların dışında kalan koksafemoral eklem, TME, tibiotalar eklem gibi uygulamalarda dikkatli olunmalıdır. Enjeksiyon sonrasında uygulama bölgesine çoğu zaman bandaj yapılması tercih edilmektedir.