OSTEOARTRİT TANISI NASIL KONULUR

Hastanın muayenesinde eklemde şişlik, kıkırdak yüzeylerde ağrı, eklem hareketlerinde kısıtlılık saptanabilir. OA tanısının konabilmesi için genellikle direkt grafiler yeterlidir. Eklem aralığında daralma, kıkırdak altı kemik doku bölgelerinde yoğunluk artışı ve kemik kistlerinin oluşması, eklem kenarlarında kemik çıkıntıların (osteofit) oluşması osteoartrit bulguları olarak görülebilir. Diğer eklem hastalıklarının dışlanabilmesi için kan tahlilleri ve kemik sintigrafisi yapılabilir. Magnetik rezonans görüntüleme (MR) ile ekleme ait yumuşak dokular ayrıntılı olarak değerlendirilebilir. Kemik dokuların ayrıntılı değerlendirmesi bilgisayarlı tomografi (BT) ile gerçekleştirilebilir.