OSTEOARTRİT VE HYALÜRONİK ASİT

Intraartiküler HA tedavisi uygulamaya girdiği ilk günlerde veterinerlik alanında özellikle yarış atlarında tercih edilmiştir. Günümüzde özellikle diz OA’sının tedavisinde HA’ya ciddi miktarlarda bütçe ayrıldığı görülmektedir. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) 1997 yılında diz OA’sında intraartiküler HA tedavisini onaylamıştır ve Amerikan Romatoloji Birliği (ACR) ve Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi tarafından diz OA tedavisi kılavuzlarına konmuştur.

ACR, basit analjezik ve non-farmakolojik tedavilere yanıt vermeyen diz OA’lı olgularda HA’yı önermektedir. Diz OA’sında HA’ların ağrı ve fonksiyonel düzelme açısından kanıta dayalı tıp metodolojisine göre kanıt düzeyi 1b’dir.