ÜRÜNLER

OMESEK ()

OMESEK

Kısa Ürün Bilgisi:Her bir kapsül 20mg Omeprazol içerir.

Endikasyonları:Aktif duedoral ülser veya aktif benign gastrik ülserin kısa süreli (4-8 hafta) tedavisinde,gastroözofajiyal reflü ile bağlantılı semptomlar veya boğazdaki yanmanın tedavisinde,aşındırıcı özofajitin kısa süreli (4-8 hafta) tedavisinde, özofajitin idame tedavisinde,Zollinger-Ellison sendromu gibi patolojik hipersekresyon durumlarının uzun süreli tedavisinde,aktif duedonal ülseri olan hastalarda,Helicobacter pylori’nin yok edilmesi için kombinasyon halinde. Farmakokinetik Özellikleri:Etkisi 1 saat içinde başlar.Absorpsiyonunu takiben hemen hemen tamamen ve karaciğerde metabolize olur.Doruk plazma konsantrasyonuna 2 saatte ulaşır. Etkinliği 72 saat boyunca devam eder. Omeprazol plazma proteinlerine %95 oranında bağlanır.Plazma yarı ömrü genelde 30-60 dakikadır.Oral yoldan alınan dozun büyük bölümü idrarla,az bir kısmı da feçesle itrah edilir.

Pozoloji ve Uygulama Şekli:Yetişkinlerde;akif duedonal ülserde 4-8 hafta boyunca günde 20mg,gastrik ülserde;4-8 hafta boyunca 40mg, semptomatik gastroözofajiyal reflüde; 4 hafta boyunca  günde 20mg, aşındırıcı özofajitte 4-8 hafta boyunca günde 20mg,Helicobacter pylori enfeksiyonunda uygun antibiyotik kombinasyonları ile kullanılır. Bir hafta süre ile günde 2’şer kez Omesek 20mg, 1 gram amoksisilin ve 500mg  klaritmosin veya bir hafta süre ile günde 2’şer kez Omesek 20mg, 250mg  klaritromisin ve 400 mg metranidazol ile kullanılmıştır.Patolojik hipersekresyon durumlarında ; Başlangıçta günde 60 mg  1 defada eğer gerekliyse günde toplam 120mg’a(3*2kapsül ) kadar çıkarılabilir.Omeprazol yemeklerden önce ve oral yolla kullanılmalıdır.Böbrek yetmezliği olan hastalarda;doz ayarlamasına gerek yoktur.Karaciğer yetmezliği olan hastalarda; günlük 20mg’lık doz genellikle yeterlidir Pediyatrik popülasyonda kullanıma ilişkin deneyim kısıtlıdır.2 yaşın altındaki çocuklarda kullanımda emniyet ve etkinliği kanıtlanmamıştır.Geriyatrik popülasyonda dozun ayarlanmasına gerek yoktur

.Kontrendikasyonlar:Omeprazol’e karşı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.2 yıl kadar süreli tedavi gören kişilerde, gastrik tümörlerin gelişim riski ihtimali artabilir.Gebelik ve Laktasyon:Gebelik kategorisi C’dir

Laktasyon döneminde kullanıldığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Üreme yeteneği/Fertilite üzerine etkisi olduğuna dair veri mevcut değildir. Araç ve Makine Kullanımı Üzerinde bilinen herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.İstenmeyen etkiler: Başağrısı,halsizlik,kaşıntı,ishal,karınağrısı,bulantı,kabız,tat alma duyusunda azalma,solunum enfeksiyonları,öksürük.Seyrek olarak;taşikardi,brakardi,ağız kuruluğu,benign gastrik polipler,serum transaminazlarında artış,alkalin fosfatazda artış,hepatik nekroz,hepatik bozukluk,hepatik ensefalopati,hiponetrami,hipoglisemi,kas ağrısı,miyalji.

Raf Ömrü:24 ay Saklama Koşulları:25’C nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.Ambalajın Niteliği ve İçeriği; Omesek 20mg kapsül,14 kapsül içerenAlu/PVDC blister ambalajlarda.P.S.F.:5.07TL(11.2011 itibarı ile) Ruhsat Sahibi: Terra İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş Ruhsat No:229/25 AYRINTILI BİLGİ İÇİN FİRMAMIZA BAŞVURUNUZ.