EDOLAR
500 MG

Etken Madde

Her film kaplı tablet 500 mg etodolak içerir.

• 

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, sodyum nişasta glikolat, mikrokristalin selüloz, kolloidal silikon dioksit, polivinil pirolidon, magnezyum stearat, hidroksipropilmetil selüloz, titanyum dioksit, polietilen glikol 400.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EDOLAR nedir ve ne için kullanılır?

2. EDOLAR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EDOLAR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EDOLAR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.EDOLAR nedir ve ne için kullanılır?

EDOLAR, etkin madde olarak etodolak içeren beyaz ya da beyazımsı renkli, oblong film kaplı tablettir. EDOLAR iltihapla karakterize durumların tedavisinde kullanılan (steorid içermeyen antiinflamatuvar) ilaç grubundandır.

EDOLAR, osteoartrit, romatoid artrit, ankilozan spondilit ve akut gut artritinin belirti ve bulguların tedavisi ile, akut kas iskelet sistemi ağrıları, postoperatif (ameliyat sonrası) ağrı, dismenore (ağrılı adet görme) gibi kısa ve uzun dönem ağrı tedavisinde endikedir.


2.EDOLAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EDOLAR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

•    EDOLAR'ın herhangi bir bileşenine aleıjiniz varsa,

•    Aspirin veya EDOLAR’ın dahil olduğu ilaç grubundan herhangi bir ilaca (örneğin: ibuprofen, selekoksib) karşı şiddetli alerjik reaksiyon yaşadıysanız (örneğin, şiddetli deri döküntüsü, kurdeşen, nefes alma zorluğu, bronşların daralması ile seyreden burun içinde alerjiden dolayı oluşan şişlik, baş dönmesi),

•    Ciddi bazen ölümcül kalp ve kan damarı sorunları (örneğin; kalp krizi) için yüksek riske neden olabilir. Kalp sorunları yaşıyorsanız, kalp yetmezliği şikayetiniz varsa veya uzun süredir EDOLAR alıyorsanız risk daha yüksek olabilir. Son zamanlarda bypass kalp ameliyatı geçirdiyseniz veya yakında geçireceksiniz,

•    Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız,

•    Mide ülseriniz varsa ya da geçmişte mide ülseri geçirmiş iseniz.

EDOLAR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçiyseniz doktorunuza söyleyiniz.

•    Sindirim sisteminde kanama, ülserasyon ve perforasyon (delinme) şikayetleri olduğunda ilacın kullanımını kesiniz.

Eğer;

•    Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız,

•    Herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç, bitkisel ürün veya diyet tamamlayıcı ve idrar söktürücü başka bir ilaç alıyorsanız.

•    İlaçlara, besinlere veya diğer maddelere karşı aleıjiniz varsa,

•    Böbrek veya karaciğer hastalığı, şeker hastalığı (diyabet) veya mide veya barsak sorunları geçmişiniz varsa,

•    Şişkinlik veya sıvı birikim-, burun ve yanaklardaki deri hastalığı (lupus), astım, burun içinde alerjiden oluşan şişlik veya ağızda iltihaplanma varsa,

•    Yüksek tansiyon, kan rahatsızlıkları, kanama veya pıhtılaşma sorunları, kalp sorunları (öm; kalp yetmezliği) veya kalp damar hastalığı yaşıyorsanız veya bu hastalıklardan herhangi birinin riskini taşıyorsanız,

•    Sağlığınız bozuksa, su kaybı (dehidrasyon) veya düşük sıvı hacmi veya düşük kan sodyum düzeyiniz varsa, alkol alıyorsanız veya alkol suistimal geçmişiniz varsa.

•    Astım veya soluma güçlüğü gibi sorunlarınız varsa dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EDOLAR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

EDOLAR'ı alkol ile birlikte almayınız, mide hasarı riski artabilir. EDOLAR'ı aç veya tok kamına kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EDOLAR fetusa zarar verebilir. Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız ve hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız EDOLAR'ı kullanmayınız, doktorunuzla temas kurunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya ezcacmıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EDOLAR'ın anne sütünde bulunup bulunmadığı bilinmemektedir, EDOLAR alırken emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

EDOLAR baş dönmesi veya sersemliğe neden olabilir. Hastalann. araç ve makine kullanmadan önce bu ilaca nasıl tepki verdikleri konusunda farkındalıkları olmalıdır.

EDOLAR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önce EDOLAR veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı bir tepkime (reaksiyon) yaşadıysanız, bu ilacı kullanmayınız.

EDOLAR 322.50 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ilaç alıyorsanız özellikle de aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

•    Kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar (Antikoagülanlar. ömek, varfarin, heparin içeren ilaçlar), aspirin, kortikosteroidler (ömek, prednison içeren ilaçlar), depresyon tedavisinde kullanılan fluoksetin içeren ilaçlar [seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'ler)]. Bu ilaçlarla birlikte alındığında mide kanaması riski artabilir.

•    Fenilbutazon (özellikle romatizmal durumlarda kullanılan iltihap giderici bir ilaç) veya probenesid (ürik asit atılımmı artırmak suretiyle gut tedavisinde kullanılır) içeren ilaçlar kullanıldığında EDOLAR’ın yan etki riski artabilir,

•    EDOLAR ile birlikte kullanıldığında etkileri artabilecek ilaçlar ve gruplar şöyledir; Organ naklinde kullanılan siklosporin, kalp problemlerinde kullanılan digoksin, belirli duygudurum bozuklukların tedavisinde kullanılan lityum, romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ya da sedef hastalığı gibi durumlann tedavisi için kullanılan metotreksat, kinolonlar (ömek, siproflaksasin içeren ilaçlar) veya sülfonilüreler (ömek, glipizid içeren ilaçlar),

• EDOLAR'la kullanıldığında etkileri azalabilecek grup ve ilaçlar Anjiyotensin-dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (ömek, enalapril içeren ilaçlar) veya diüretikler (ömek, furosemid, hidroklorotiazit içeren ilaçlar).

•    EDOLAR kullanırken doktorunuza danışmadan ibuprofen, naproksen. diklofenak gibi diğer steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ'ler), mifepriston (gebeliği sonlandırmak için kullanılır), aspirin almayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.EDOLAR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Tavsiye edilen dozdan daha fazla almayın ve doktorunuzun tavsiyesinden daha uzun kullanmayın.

Uygulama yolu ve metodu

EDOLAR tamamen dolu bir bardak su ile birlikte ağızdan alınır, doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde alınız.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

EDOLAR yaşlı hastalarda dikkatlice kullanılmalıdır; mide kanaması ve böbrek sorunlarına karşı daha duyarlı olabilirler.

Özel kullanım durumları

Böbrek veya karaciğer yetmezliği:

Hafif-orta şiddette karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılabilir. Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer EDOLAR'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EDOLAR kullanırsanız

Belirtiler (semptomlar); idrar çıkmada azalma, bilinç kaybı, krizler, şiddetli baş dönmesi veya sersemlik, şiddetli mide bulantısı veya karın ağrısı, yavaş veya sorunlu nefes alma, olağandışı kanama veya berelenme, kahve telvesi gibi kusma gibi belirtiler içerebilir.

EDOLAR dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

EDOLAR'i kullanmayı unuttuysanız

Bir EDOLAR dozunu almayı ihmal ettiyseniz ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, alınmayan dozu atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

EDOLAR ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

EDOLAR tedavisi sonlandınldığında herhangi bir yoksunluk belirtisi bildirilmemiştir.ARAMA TALEBİ

Sizi geri arayalım

Görüşmek istediğiniz konu hakkında kısa mesajınızı ve bilgilerinizi kaydedin.

Başarılı! Mesajınız bize gönderildi.
Hata! Mesajınızı gönderirken bir hata oluştu.

BİR UZMANLA KONUŞ

İş konuşalım

Yasal ve etik zorunluluklar nedeniyle sağlık çalışanları dışındaki kişilerle ürünlerimizle ilgili tanıtım olarak algılanabilecek bilgileri TİTCK - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yönetmelikleri gereği paylaşamamaktayız.

Mimarsinan Mahallesi Zümrüt sokak No:35 Eyüpsultan/İSTANBUL

HAKKIMIZDA