OMESEK

Kısa Ürün Bilgisi:Her bir kapsül 20mg Omeprazol içerir.

Endikasyonları:Aktif duedoral ülser veya aktif benign gastrik ülserin kısa süreli (4-8 hafta) tedavisinde,gastroözofajiyal reflü ile bağlantılı semptomlar veya boğazdaki yanmanın tedavisinde,aşındırıcı özofajitin kısa süreli (4-8 hafta) tedavisinde, özofajitin idame tedavisinde,Zollinger-Ellison sendromu gibi patolojik hipersekresyon durumlarının uzun süreli tedavisinde,aktif duedonal ülseri olan hastalarda,Helicobacter pylori’nin yok edilmesi için kombinasyon halinde. Farmakokinetik Özellikleri:Etkisi 1 saat içinde başlar.Absorpsiyonunu takiben hemen hemen tamamen ve karaciğerde metabolize olur.Doruk plazma konsantrasyonuna 2 saatte ulaşır. Etkinliği 72 saat boyunca devam eder. Omeprazol plazma proteinlerine %95 oranında bağlanır.Plazma yarı ömrü genelde 30-60 dakikadır.Oral yoldan alınan dozun büyük bölümü idrarla,az bir kısmı da feçesle itrah edilir.

Pozoloji ve Uygulama Şekli:Yetişkinlerde;akif duedonal ülserde 4-8 hafta boyunca günde 20mg,gastrik ülserde;4-8 hafta boyunca 40mg, semptomatik gastroözofajiyal reflüde; 4 hafta boyunca  günde 20mg, aşındırıcı özofajitte 4-8 hafta boyunca günde 20mg,Helicobacter pylori enfeksiyonunda uygun antibiyotik kombinasyonları ile kullanılır. Bir hafta süre ile günde 2’şer kez Omesek 20mg, 1 gram amoksisilin ve 500mg  klaritmosin veya bir hafta süre ile günde 2’şer kez Omesek 20mg, 250mg  klaritromisin ve 400 mg metranidazol ile kullanılmıştır.Patolojik hipersekresyon durumlarında ; Başlangıçta günde 60 mg  1 defada eğer gerekliyse günde toplam 120mg’a(3*2kapsül ) kadar çıkarılabilir.Omeprazol yemeklerden önce ve oral yolla kullanılmalıdır.Böbrek yetmezliği olan hastalarda;doz ayarlamasına gerek yoktur.Karaciğer yetmezliği olan hastalarda; günlük 20mg’lık doz genellikle yeterlidir Pediyatrik popülasyonda kullanıma ilişkin deneyim kısıtlıdır.2 yaşın altındaki çocuklarda kullanımda emniyet ve etkinliği kanıtlanmamıştır.Geriyatrik popülasyonda dozun ayarlanmasına gerek yoktur

.Kontrendikasyonlar:Omeprazol’e karşı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.2 yıl kadar süreli tedavi gören kişilerde, gastrik tümörlerin gelişim riski ihtimali artabilir.Gebelik ve Laktasyon:Gebelik kategorisi C’dir

Laktasyon döneminde kullanıldığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Üreme yeteneği/Fertilite üzerine etkisi olduğuna dair veri mevcut değildir. Araç ve Makine Kullanımı Üzerinde bilinen herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.İstenmeyen etkiler: Başağrısı,halsizlik,kaşıntı,ishal,karınağrısı,bulantı,kabız,tat alma duyusunda azalma,solunum enfeksiyonları,öksürük.Seyrek olarak;taşikardi,brakardi,ağız kuruluğu,benign gastrik polipler,serum transaminazlarında artış,alkalin fosfatazda artış,hepatik nekroz,hepatik bozukluk,hepatik ensefalopati,hiponetrami,hipoglisemi,kas ağrısı,miyalji.

Raf Ömrü:24 ay Saklama Koşulları:25’C nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.Ambalajın Niteliği ve İçeriği; Omesek 20mg kapsül,14 kapsül içerenAlu/PVDC blister ambalajlarda.P.S.F.:5.07TL(11.2011 itibarı ile) Ruhsat Sahibi: Terra İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş Ruhsat No:229/25 AYRINTILI BİLGİ İÇİN FİRMAMIZA BAŞVURUNUZ.

ARAMA TALEBİ

Sizi geri arayalım

Görüşmek istediğiniz konu hakkında kısa mesajınızı ve bilgilerinizi kaydedin.

Başarılı! Mesajınız bize gönderildi.
Hata! Mesajınızı gönderirken bir hata oluştu.

BİR UZMANLA KONUŞ

İş konuşalım

Yasal ve etik zorunluluklar nedeniyle sağlık çalışanları dışındaki kişilerle ürünlerimizle ilgili tanıtım olarak algılanabilecek bilgileri TİTCK - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yönetmelikleri gereği paylaşamamaktayız.

Mimarsinan Mahallesi Zümrüt sokak No:35 Eyüpsultan/İSTANBUL

HAKKIMIZDA