VİTEROL-D3

Beşeri tıbbi ürün adı: VİTEROL-D3 2000 IU film kaplı tablet. 

Etkin madde: Her bir film kaplı tablet, 2000 IU Vitamin D3 içerir.

 Terapötik endikasyonlar: D vitamini eksikliğinin tedavisinde, idamesinde ve profilaksisinde endikedir. Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi: D vitamin eksikliğinin profilaksi ve idame tedavisinde 11 yaş ve üzerinde günde 1/2-2 tablet (1000-4000 IU); D vitamin eksikliğinin günlük tedavisinde 6-8 hafta süre ile 11-18 yaş grubunda günde 2 tablet (4000 IU), erişkinlerde günde 4 tablet (8000 IU). 

Kontrendikasyonlar: Böbrek taşı bulunanlarda, ciddi böbrek yetmezliğinde, hiperkalsiüri durumunda, D hipervitaminozunda, hiperkalsemi durumunda kullanılmamalıdır. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri: Oral yoldan uygulanır. Uzun süre yüksek dozda kullanılırsa hipervitaminoza neden olur. 11 yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanılmamalıdır. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler: Antikonvülsanlar, izoniyazid, glukokortikoidler birlikte kullanıldığında vitamin D aktivitesi azalabilir. Orlistat, likit parafin ve kolestiramin vitamin D absorpsiyonunu azaltabilir. Gebelik kategorisi C’dir. Gebelikte gerektiğinde hekim kontrolünde kullanılmalıdır. Laktasyon dönemi: İnsan sütünde vitamin D metabolitlerinin sadece küçük bir miktarı görülür. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler: Bilinen bir etkisi yoktur. İstenmeyen etkiler: Hiperkalsüri, hiperkalsemi, kaşıntı, döküntü, ürtiker gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları. Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması: Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99) Doz aşımı ve tedavisi: Akut ve kronik doz aşımı hiperkalsemiye neden olur. İntoksikasyonlarda D vitamini ve kalsiyum desteği uygulamasına son verilir, düşük kalsiyumlu diyet uygulanır ve i.v. sıvı uygulaması yapılır. Farmakoterapötik grup: Vitamin D ve analogları. ATC kodu: A11CC05 Farmakodinamik özellikler: Kolekalsiferol insanlarda serum fosfat ve kalsiyum konsantrasyonlarını, esas olarak emilimlerini arttırarak yükseltir. Kalsiyumun osteositlere girişini ve kemik dokudan kalsiyum salımını uyarır.

 Raf ömrü: 24 ay Saklamaya yönelik özel tedbirler: 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan uzakta saklanmalıdır. Ambalajın niteliği ve içeriği: desikant içeren pilfer-proof kapaklı, HDPE şişe/karton kutuda pazarlanmaktadır. Ruhsat sahibi: Berat Beran İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16-18 Ataşehir/İstanbul; 0216 456 65 70 (Pbx) 0216 456 65 79 (Faks) info@beratberan.com.tr Ruhsat tarihi: 27.12.2019 Ruhsat no: 2019/709 Kod: VİTTAB-2021/05

ARAMA TALEBİ

Sizi geri arayalım

Görüşmek istediğiniz konu hakkında kısa mesajınızı ve bilgilerinizi kaydedin.

Başarılı! Mesajınız bize gönderildi.
Hata! Mesajınızı gönderirken bir hata oluştu.

BİR UZMANLA KONUŞ

İş konuşalım

Yasal ve etik zorunluluklar nedeniyle sağlık çalışanları dışındaki kişilerle ürünlerimizle ilgili tanıtım olarak algılanabilecek bilgileri TİTCK - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yönetmelikleri gereği paylaşamamaktayız.

Mimarsinan Mahallesi Zümrüt sokak No:35 Eyüpsultan/İSTANBUL

HAKKIMIZDA