SARCOPHEN JEL
%1.25 Deksketoprofen Trematemol +0.25 Tiyokolşikod

ENDİKASYONLARI:
Deksketoprofen; NSAİİ grubu ağrı kesici, iltihap giderici ve ateş düşürücüdür.
Tiyokolşikosid; Kas gevşeticidir. Ağrılı kas spazmları ile ilişkili semptomların tedavisinde kullanılır.
•    Osteoartrit (kireçlenme)
•    Romatoid artrit
•    Periartrit (eklemi çevreleyen yumuşak doku iltihabı)
•    Tendinit (kas kirişi iltihabı)
•    Tenosinovit (kas kirişi kılıfının iltihabı)
•    Bursit (eklem çevresi keselerin iltihabı)
•    Ezilme, burkulma gibi yumuşak doku travmaları
•    Ağrı, inflamasyon ve kas gerginliği oluşturan kas iskelet hastalıkları


KISA ÜRÜN BİLGİSİ:


SARCOPHEN %1.25+0.25 jelEtkin madde:Her 1 g jel 12,5 mg deksketoprofene eşdeğer 18,5 mg deksketoprofen trometamol ve 2,5 mg tiyokolşikosid içerirFARMASÖTİK FORMJelSarı renkli, homojen jel.Terapötik endikasyonlar:Osteoartrit, romatoid artrit, periartrit, tendinit, tenosinovit ve bursit gibi romatizmal hastalıklar, Ezilme, burkulma gibi yumuşak doku travmaları, Ağrı, inflamasyon ve kas gerginliği ile kendini gösteren kas-iskelet sistem hastalıkları.  Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji:Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmedikçe günde 2-3 defa uygulanır. Tedavi süresi en fazla 7 gün ile sınırlandırılmalıdır.Uygulama şekli: topikal olarak uygulanır. Hafifçe ovarak jelin tamamen emilmesi sağlanmalıdır.Mukozaya ve göze temasından kaçınılmalıdır. Pediyatrik popülasyon:16 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.Kontrendikasyonlar:Deksketoprofen, tiyokolşikosid, diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) veya üründeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda, Gevşek paralizide, adale hipotonisinde,Aspirin ya da diğer non-steroidal antiinflamatuvar ilaç kullanımı sonucu astım, alerjik rinit veya ürtiker gibi duyarlılık belirtileri gösteren hastalarda, Kanama problemi olan ve antikoagülan ilaç kullanan hastalarda, Bronşiyal astım öyküsü olan hastalarda, Tioprofenik asit, fenofıbrat veya kozmetiklere bağlı deri alerjisi öyküsü olan hastalarda, Eksüdatif dermatoz, egzama, lezyonun türü ne olursa olsun lezyona uğramış deri, yanık, yara, mukoza, göz, anal ya da genital bölgeye uygulanmamalıdır.Özel kullanım uyarıları ve önlemleri:Açık yaralara veya sürekli mevcut cilt lezyonlarına, ekzematöz ve iltihaplı deri bölgelerine uygulanmamalıdır.Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye:Gebelik kategorisi: X’tir.Laktasyon dönemi:Deksketoprofenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tiyokolşikosid anne sütüne geçer. Bu nedenle SARCOPHEN emzirme döneminde kullanılmamalıdır.Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler:Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkisine dair veri yoktur.İstenmeyen etkilerKlinik çalışmalarda deksketoprofenin ve tiyokolşikosidin ayrı ayrı kullanımına bağlı olarak rapor edilen advers etkiler aşağıda listelenmiştir:Deksketoprofen ile ilişkili;Deri ve derialtı doku hastalıkları Seyrek: Dermatit (eritem, pruritus, inflamasyon)Çok seyrek: Sistemik hipersensitivite reaksiyonları (ürtiker, bronkospazm)Bilinmiyor: Fotosensitivite reaksiyonları (eritem, inflamasyon ve bazı durumlarda hafif vezikülasyon)Tiyokolşikosid ile :ilişkili;Bağışıklık sistemi hastalıklarıKaşıntı, ürtiker, anjiyonörotik ödem gibi anafilaktik reaksiyonlarDeri ve deri altı doku hastalıkları:Alerjik deri reaksiyonu Tiyokolşikoside bağlı deri belirtileri görülebilir.Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması:Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir, (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; Tel: 0 800 314 00 08; Faks: 0 312 218 35 99)Geçimsizlikler:Geçerli değildir.Raf ömrü:24 aySaklamaya yönelik özel tedbirler:25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.Ambalaj niteliği ve içeriği:HDPE kapaklı, dareksli ve laklı 30 g alüminyum tüplerde ambalajlanmıştırRUHSAT SAHİBİ:Pharma Dor İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul 60 Parsel No:44 K:2 D:7 Maltepe / İstanbul Tel: 0216 451 51 36Faks: 0216 451 51 37 8/9 RUHSAT NUMARASI:2018/244İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ:İlk ruhsat tarihi: 04.05.2018 Ruhsat yenileme tarihi: -KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ 9/9


ARAMA TALEBİ

Sizi geri arayalım

Görüşmek istediğiniz konu hakkında kısa mesajınızı ve bilgilerinizi kaydedin.

Başarılı! Mesajınız bize gönderildi.
Hata! Mesajınızı gönderirken bir hata oluştu.

BİR UZMANLA KONUŞ

İş konuşalım

Yasal ve etik zorunluluklar nedeniyle sağlık çalışanları dışındaki kişilerle ürünlerimizle ilgili tanıtım olarak algılanabilecek bilgileri TİTCK - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yönetmelikleri gereği paylaşamamaktayız.

Mimarsinan Mahallesi Zümrüt sokak No:35 Eyüpsultan/İSTANBUL

HAKKIMIZDA