ZİNOMAG

KISA ÜRÜN BİLGİSİ; Beşeri tıbbi ürün adı: ZİNOMAG film tablet. Etkin madde: Her bir film tablet, 300 mg Magnezyum, 30 mg Çinko içerir. Terapötik endikasyonlar: Çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde; taşikardi, hafif şiddette hipertansiyon, düz ve çizgili kaslardaki kramplar, gebelikte spazmlar, dismenore, böbrek taşı oluşumunun önlenmesi, diyabet tedavisi, migren durumlarının tedavisinde; magnezyum eksikliğinin giderilmesinde kullanılır.

 Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi: Yetişkinler için günlük doz günde 1 tablettir. Uygulama şekli: Sadece oral yoldan kullanım içindir. Özel popülasyonlara ilişkin bilgiler: Orta derecede renal yetmezlik durumunda kullanılmamalı veya doz azaltılmalıdır.

Kontrendikasyonlar: Ürünün bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri: Böbrek yetmezliği olan hastaların magnezyum ihtiyacı arttığında doz, böbrek yetmezliğinin derecesine göre hekim tarafından ayarlanmalı ve hekim gözetiminde verilmelidir. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler: Çinko sülfat ve magnezyum oksit, tetrasiklinler ile şelat teşkil edeceğinden birlikte kullanılmamalıdır. Antiasitler, çinko sülfatın biyoyararlanımını azaltmaktadır. Levotiroksin içeren ilaçlar ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir. Gebelik kategorisi C’dir. Laktasyon dönemi: Emzirme döneminde doktor kontrolünde kullanılabilir. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler: Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.İstenmeyenetkiler: Kusma, dışkı renginde koyulaşma. Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması: Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99). Doz aşımı ve tedavisi: Uzun süre ve yüksek dozda kullanımda bakır eksikliğine ve anemiye sebep olabilir. Bu durumda bakır eksikliğini gidermek için günde 4 mg bakır sülfat alınması ve anemi için de yavaş kan transfüzyonu gerekebilir. Farmakoterapötik grup: Diğer mineral ürünleri. ATC kodu: A12CX Farmakodinamik özellikler: Magnezyum kimyasal bağ enerjisinin sağlanması veya tüketilmesi olaylarındaki biyokimyasal metabolik işlemlerde esansiyel bir elementtir. Fizyolojik bir kalsiyum antagonisti ve vazolidatördür. Çinko; karbonhidrat, protein ve lipit metabolizmasında önemli rolleri bulunan muhtelif dehidrojenaz, aldolaz, peptidaz, fosfataz, isomeraz, fosfolipaz gibi enzimlerin yapısında bulunan elementtir. Raf ömrü: 24 ay. Saklamaya yönelik özel tedbirler: 25°C altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak, ambalajında saklanmalıdır. Ambalajın niteliği ve içeriği: Karton kutuda PVC/PVDC/Alüminyum blisterlerde 40 tablet olarak pazarlanmaktadır. Ruhsat sahibi: Berat Beran İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul; 0216 456 65 70 (Pbx); 0216 456 65 79 (Faks); info@beratberan.com.tr Ruhsat tarihi: 28.09.2017 Ruhsat no: 2017/751 Kod:

ARAMA TALEBİ

Sizi geri arayalım

Görüşmek istediğiniz konu hakkında kısa mesajınızı ve bilgilerinizi kaydedin.

Başarılı! Mesajınız bize gönderildi.
Hata! Mesajınızı gönderirken bir hata oluştu.

BİR UZMANLA KONUŞ

İş konuşalım

Yasal ve etik zorunluluklar nedeniyle sağlık çalışanları dışındaki kişilerle ürünlerimizle ilgili tanıtım olarak algılanabilecek bilgileri TİTCK - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yönetmelikleri gereği paylaşamamaktayız.

Mimarsinan Mahallesi Zümrüt sokak No:35 Eyüpsultan/İSTANBUL

HAKKIMIZDA