KVKK, Gizlilik Politikası


Gizlilik Politikası, Çerezler ve KVK

Veri sorumlusu olarak İNTRALİNE İLAÇ SAĞLIK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SAN.TİC. A.Ş. kişisel bilgilerinizin bu web sitesinde ve/veya bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlarla işlenmesinden sorumludur. Bu Gizlilik Politikasında “İNTRALİNE”, “Şirketimiz” veya “biz/bize” kelimeleri, İNTRALİNE İLAÇ SAĞLIK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SAN.TİC. A.Ş.Yi ifade eder.

İNTRALİNE bu Gizlilik Politikasını, zaman zaman bu web sitesinde yeni bir gizlilik politikası yayınlamak suretiyle değiştirme veya güncelleme hakkı ile bu web sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, içeriği önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

İnternet sitesi hizmetimiz herhangi bir kayıt gerektirmez, bu sayede kim olduğunuzu bize söylemeden Kişisel bilgilerinizi paylaşmaksızın Web sitemizi dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz İNTRALİNE tarafından, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilebilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz İNTRALİNE tarafından ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesi ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun şartlar gözetilerek güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak ve gerekli denetimler yapılarak korunmaktadır.

İNTRALİNE ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

Web sitemizde tarafından işletilmeyen diğer Web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu Web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer web sitelerinin politika ve uygulamalarından İNTRALİNE olarak sorumlu olmadığımızı belirtiriz.

Kişisel Veri Nedir?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun ile kişisel verinin tanımı yapılarak, bunların korunmasına ilişkin ilkeler ve bu verilerin işlenmesinde veri sorumlusu sıfatı taşıyanların uyacakları şartlara yer verilmiştir. Kanun’a göre kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi”lere ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel verilerin işlenmesi ise “kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” ifade etmektedir.

Web sitesi kullanım analizi için kullanılan Kişisel Veriler

İNTRALİNE İLAÇ SAĞLIK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SAN.TİC. A.Ş. (“Şirket”), www.intraline.com.tr (“Site”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Bu web sitesine yaptığınız ziyaretinizle ilgili, ziyaret ettiğiniz sayfalar, hangi web sitesinden geldiğiniz ve yaptığınız aramalar gibi bilgileri toplayabilir ve işleyebiliriz. Bu bilgileri, sitenin içeriğini iyileştirmeye yardımcı olmak ve dahili kullanım istatistiklerimiz için ve pazar araştırması amaçlarıyla sitemizi kullanan kişiler hakkında toplu istatistikler derlemek için kullanabiliriz. Bunu yaparken, kullanıcının alan adını, İnternet servis sağlayıcınızı, işletim sisteminizi ve erişim tarih ve saatinizi toplayan “çerezler” kurabiliriz. “Çerez”, tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bir bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bir “çerez” aldığınızda sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz, bu sayede bu çerezi kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Ayrıca çerezlerin tamamını reddedebilirsiniz. Ancak, çerezlerimizi kabul etmezseniz, web sitemizin tüm işlevlerini kullanamayabilirsiniz.

Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, site görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir.

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.

Performans ve Analitik Çerezleri

Performans çerezleri, site görüntüleyen kişi sayısı ile site trafiğini takip ve analiz etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde site üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve sitenin trafiğini optimize edebiliriz.

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” Veri işleme şartına dayanmaktayız.

İşlevsellik Çerezleri

İşlevsellik çerezleri, sitenin üzerindeki belirli işlevlerin sağlanması ve bunlara dair tercihlerinizin hatırlanması için gerekli olan çerezlerdir. Site üzerinde dil tercihinizi hatırlamak ya da çerez kullanımına yönelik ayarlarınızı kaydetmek için işlevsellik çerezleri kullanılır.

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” Veri işleme şartına dayanmaktayız.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarabiliriz.

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda detaylandırılan amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik ortamda Çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır. Çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlerken dayandığımız veri işleme şartları aşağıdaki gibidir:

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

• Açık rızanızın bulunması

Yukarıda “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlığı altında açıklanan amaçlarla ve “Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi” başlığı altında belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak, kişisel verileriniz KVKK madde 8 çerçevesinde yurt içindeki ve KVKK madde 9 çerçevesinde (açık rızanızı alarak) yurtdışındaki aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilir: İştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, her türlü ürün ve hizmet tedarikçilerimiz, verilerimizi bulut sisteminde sakladığımız üçüncü kişi yazılım ve donanım sağlayıcıları, server hizmeti tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler,

KVKK madde 5 ve madde 6 altında sayılı istisnalar haricinde, veri sahibinin açık rızası olmadan veriler üçüncü kişilere aktarılamayacaktır. Verilerin yurtdışına aktarılması ise, KVKK madde 9/2 altında düzenlenen istisna dışında veri sahibinin açık izni olmadan gerçekleşmeyecektir.

Kişisel Verilerin Saklanma Sürelerine İlişkin İlkeler

Kişisel veriler, tarafımızca ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca ve hukuki yükümlülükleri doğrultusunda saklanmaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler sitemizin/şirketimizin o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlantılı olarak uygulamalarımız ile ticari teamüller doğrultusunda işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. İşlenme amacı sona ermiş kişisel veriler ile kişisel veri sahipleri tarafından silinmesi/anonimleştirilmesi talep edilmiş olan kişisel veriler, ilgili mevzuat ve şirketimiz belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Şirketimiz kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken ilgili mevzuatta öngörülen zamanaşımı sürelerini esas almaktadır. Bu amaç doğrultusunda saklanan kişisel verilere yalnızca ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman sınırlı kişiler tarafından erişilmekte olup bu amaç dışında başka bir amaçla erişilmemektedir. Bu sürenin sonunda da kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK madde 11 çerçevesinde, herkes bize başvurarak kendisiyle ilgili olarak

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK madde 7 uyarınca, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Herkes, KVKK madde 11’de belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kendisi tarafından Şirket’imize daha önce bildirilen ve Şirket’imizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirket’imize iletebilir. Başvurular için iletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır. Yazılı başvurular ilgili veri sahibinin ıslak imzasını içermelidir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Şirket’imiz, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.


İLETİŞİM BİLGİLERİ

İNTRALİNE İLAÇ SAĞLIK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SAN.TİC. A.Ş.

İletişim: bilgi@intraline.com.tr / +90 212 438 7500

Sağlık alanında değer yaratmak için çalışıyoruz. Sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirme bilincindeyiz!